Privacy statement

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacybeleid opgezet. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Svedex Deuren B.V. In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Svedex Deuren B.V. gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

Svedex Deuren B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en de diensten te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan privacy@svedex.nl. Voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Verder gebruiken we uw persoonlijke gegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zullen wij slechts sturen indien u zich hiervoor heeft ingeschreven. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven middels de link onderaan elke nieuwsbrief of door dit kenbaar te maken via e-mail.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de EER. Wij zullen uw gegevens alleen aan derde partijen verstrekken wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te kunnen geven.

Svedex Deuren B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

Svedex Deuren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@svedex.nl

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren, of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij Svedex Deuren B.V. via het e-mailadres; privacy@svedex.nl. Elk verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

Svedex Deuren B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest up to date versie van ons privacy statement staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om ons privacy statement voor ieder gebruik opnieuw te lezen.

Svedex Deuren B.V.
Postbus 5
7050 AA Varsseveld
Tel: 0315 25 93 20
info@svedex.nl