Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.
Svedex Deuren B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer of onderstaande voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen.
Alle vormen van informatie op deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en gecontroleerd op correctheid, actualiteit en volledigheid. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Svedex Deuren B.V. staat niet in voor kennelijke typefouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Svedex Deuren B.V. staat niet in voor de veiligheid van de website en acht zich derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Svedex Deuren B.V. garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Svedex Deuren B.V. garandeert niet dat deze website compatibel is met alle computerapparatuur of dat deze website of de server vrij is van fouten of (computer-) virussen. Svedex Deuren B.V. aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht de informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis.